SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
fasa´d substantiv ~en ~er fas·ad·enfram­sida av byggnad vanligen den mest till­talande sidan, som ska visas upp arkit.rum.fasadbelysningmarmorfasadkatedralens tusen­åriga fasaden stor glasad fasadäv. bildligthan dolde sin blyghet bak­om en tuff fasaden stats­kapitalism med socialistisk fasadfasaden (av/på ngt)sedan 1740; 1906 i bildlig bemärkelseav fra. façade med samma betydelse; av ita. facciata med samma betydelse, till faccia ’an­sikte’; jfr fas 4