publicerad: 2021  
fem
räkneord
fem´
grund­talet som är fyra plus ett och an­ger an­talet av ena handens fingrar
de fem sinnena; de fem världs­delarna
äv. som kort­form, t.ex. för klock­slag
fembussen
kom hit vid fem!
fem (minuter) i tolv (nästan allt­för) sentför viss nöd­vändig åt­gärd: det nya av­talet är väl­behövligt men kommer fem i tolv
kunna något på sina fem fingrar se finger
belagt sedan 800-talet (runsten, Rök, Östergötland); vanligen runform fim, fornsvenska fäm; gemens. indoeur. ord, lat. quin´que, grek. pen´te; jfr ur­sprung till punsch