SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
fet adjektiv ~t 1som har stort kroppsomfång på grund av för stor mängd fett admin.bok.med.JFRcohyponymtjock 1cohyponymkorpulentcohyponymvälfödd hon blev fet av allt godisätandesvenskarna blir allt fetareen fet kattäv. om annat än varelseren fet cigarrspec. tryck.tekn.kraftig JFRcohyponymfetstil halvfetfet stilfeta typeräv. bildligtväl­bärgad det jobbet blir han inte fet påfet som en grismycket fethan äter hela tiden och har blivit fet som en gris sedan förra hälften av 1300-taletUplands-Lagenfornsv. feter; gemens. germ. ord, urspr. ’svällande’ 2som har hög fett­halt vanligen om mat kokk.fet sillskinkan var väldigt fetdet är inte nyttigt med så fet matäv. med ton­vikt på kladdig konsistensfet hyfettt hårhyllan var fet av damm och stek­osfet (av ngt)rocka fett vara mycket bravard.gruppens nya album rockar fett sedan 1400–25Heliga Birgittas uppenbarelser3som ger god av­kastning ekon.jordbr.spec. om jordbördig feta jordarfet myllaäv. om verksamhet m.m.in­bringande ett fett kontraktett fett pastoratäv.väl till­tagen feta lönerfeta check­kontonan­fallarna missade flera feta chanseribl. med all­mänt positiv inne­bördfeta filmerinte ha det (för) fettvara ganska fattigvard.nu tjänar hon bra men under studie­åren hade hon det inte för fett sedan 1430–50Fem Mose böcker