publicerad: 2021  
figurera figurerade figurerat
verb
figure´ra
förekomma som en viktig del; särsk. i debatt eller dylikt
någon/något figurerar i något
någon figurerar i något
något figurerar i något
en politiker som har figurerat mycket i pressen den sista tiden; blommorna har figurerat i diskussionen om sjukhushygien
belagt sedan 1758; via franska av lat. figura´re 'forma'; till figur
figurerafigurerande, figurering