SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
fiktion [-∫o´n] substantiv ~en ~er fikt·ion·en1före­teelse som inte finns i verkligheten och i stället är fritt upp­funnen fil.fakta och fiktionden absoluta rätt­visan är en fiktionsedan 1796av lat. fic´tio ’dikt’, till fing´ere, se fingera; jfr fiction 2an­tagande som ställs upp och vid­hålls trots in­sikten om dess falskhet eller mot­sägande karaktär ibl. nöd­vändigt för lösningen av en vetenskaplig upp­gift fil.fil.sedan 1881