publicerad: 2021  
-fil -filen -filer
-fil·en
substantiviskt slutled
(som är) stor vän av något som samlas el. visas stort intresse
anglofil; bibliofil; diskofil
spec. i ord som har att göra med sexuell in­riktning
belagt sedan ca 1800; till grek. phil´os 'älskande; vän', till philei´n 'älska'