SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
flest adjektiv, superl. som ut­gör det största an­talet admin.flest röster fick NN, över 40% av samtligasedan 1000-taletrunsten, Karlevi, Öland (Nilsson)runform flaistr, fornsv. fläster; till fler