publicerad: 2021  
besprutning besprutningen besprutningar
be·sprut·ning·en
substantiv
bespru´tning
det att bespruta något, vanligen med giftiga preparat
flygbesprutning
besprutning (av något) (med något) (mot något)
besprutning av mygg i om­rådet kring Nedre Dalälven
belagt sedan 1850