publicerad: 2021  
flygning flygningen flygningar
flyg·ning·en
substantiv
fly`gning
det att flyga
flygning (från något) (till något) flygning (mellan några)
det är mindre än en timmes flygning från Göte­borg till Stock­holm
äv. om en­staka flyg­tur
flygningarna mellan Paris och Rom in­ställdes
belagt sedan 1909