publicerad: 2021  
formulering formuleringen formuleringar
formul·er·ing·en
substantiv
formule´ring
språklig ut­formning av ut­tryck el. sats
formuleringskonst; omformulering
en formulering (av något)
äv. om själva ut­trycket
en försiktig formulering; svepande formuleringar; han an­vände av­siktligt svävande formuleringar
belagt sedan 1872; till formulera