SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1fot substantiv foten fötter [föt´-] fot·en1en rörlig kropps­del som ut­gör nedersta delen av benet (från hälen till tårna) och främst har stödjande funktion hos människan och vissa djur med.fotställningfotvandringbakfothålfothögerfotklumpfotplattfotstuka fotenvricka fotengå till fotshan har stora fötterni måste ha skor på fötternaäv. om liknande rörliga, stödjande delarlarvföttersugfotibl. äv. om mot­svarande del av fot­beklädnadstrumpfotäv. bildligtngt som ut­gör bas (för vertikal före­teelse) julgransfotlampfotstenfotvid foten av fjälletvid foten av trappanfoten (på ngn), foten (av ngt)byta fot (plötsligt) ändra å­siktpartiet har bytt fot i kärnkrafts­frågan dra fötterna efter sig handla allt­för långsamtbil­industrin tycks dra fötterna efter sig när det gäller el­bilar en black om fotense1black få fotenbli av­skedadvard.han fick foten när före­taget gjorde ned­skärningar få in en fotfå en (o­betydlig) ställning som så småningom kan förbättrast. ex. på ett företagvia en praktik­plats fick hon in en fot på bil­firman få kalla fötterplötsligt få starka betänkligheterfinansiärerna fick kalla fötter när projektet ut­sattes för negativ publicitet få stryka på fotenge efterhans firma fick stryka på foten för billigare konkurrenter från ut­landet få/vinna fast fotfå säker ställningdet kan vara svårt för ungdomar att få fast fot på arbets­marknaden ge ngn kalla fötterin­ge starka betänkligheter hos ngndet senaste årets kurs­fall har gett flera före­tag kalla fötter ha (bra) på fötternavara (väl) för­bereddgenom att ha rustat sig med argument, fakta o. d., inför en diskussion, ett beslut e. d.vard.hon hade bra på fötterna in­för anställnings­intervjun ha en fot i båda lägren ha ngt gemensamt med var och en av två (åsikts)riktningarbak­om idén att ut­öka sam­arbetet mellan gymnasiet och industrin står rektorn, tillika ingenjör, som har en fot i båda lägren inte veta på vilken fot man ska ståvara helt råd­villhon visste inte vilken fot hon skulle stå på när hon blev erbjuden två nya jobb komma ner/landa på fötternaklara sig ur en svår situationhon reder sig oftast och brukar komma ner på fötterna komma på fötter (igen)(åter) få en god eller tryggad ställningMarshallplanen hjälpte Europa att komma på fötter i­gen efter an­dra världs­kriget känna marken bränna under fötternase1mark 3 känna marken gunga under fötternase1mark 3 leva på stor fotleva dyrthan lever på stor fot och bara hans konst­samling är värd åt­skilliga miljoner lägga ngt för sina fötter göra stor succé hos ngtden svenska sopranen har lagt Dan­mark för sina fötter på resande fotpå resai jobbet som turist­guide är hon ofta på resande fot på stående fot1genastefter hög­ljudda protester lovade kommunal­rådet på stående fot att fritids­gården inte skulle läggas ner 2i all hasthon åt en macka på stående fot innan hon sprang till bussen rund under fötternaberusadhan gick hem sent från festen och var bra rund under fötterna rösta med fötternavisa sin å­sikt genom ett konkret (bort)valmen utan att rösta i formell meningde an­ser att det är bra att föräldrar nu får val­frihet och kan rösta med fötterna i fråga om barnens skola skjuta sig själv i foten råka skada sig självom inte verkstads­industrin vågar investera i ny teknik kommer den att skjuta sig själv i foten skrapa med fotenbete sig öd­mjukthan bugade med mössan i hand och skrapade med foten skudda stoftet av sina föttersestoft stå med båda fötterna på jordenvara sansad och realistisktrots idel fram­gångar står hon fort­farande med båda fötterna på jorden stå med en fot i varje läger tvingas vara lojal mot två o­lika gruppersom vanl. är i motsatsställning till varandrahon är nu­mera egen­företagare men sedan länge fackligt engagerad och upp­lever i­bland att hon står med en fot i varje läger stå med ena foten i gravenvara nära dödenvanl. p.g.a. hög ålderhon har fort­farande aptit på livet trots att hon står med ena foten i graven stå på egna fötterklara sig självdet kommunala bostads­bolaget har bra ekonomi och står på egna fötter stå på jämlik/jämställd fotha lik­värdig ställningen liten firma som genom sina export­framgångar står på jäm­ställd fot med de större före­tagen stå/komma på god fot med ngnha/utveckla ett vänskapligt förhållande till ngnför att komma på god fot med sina grannar har hon ordnat en grill­fest stå/komma på vänskaplig fot med ngnvara/bli vän med ngnhon var en om­tyckt piano­lärare som stod på vänskaplig fot med flera av sina gamla elever sätta ner foten säga i­frånoch visa att man bestämmerfacket har satt ner foten och tänker inte sänka löne­kraven sätta sin fot i/påbesökaefter den miss­lyckade debuten vill hon aldrig mer sätta sin fot på en teater­scen till fotsmed an­vändning av fötternaför förflyttningde missade sista bussen och fick ta sig hem till fots vara lätt på fotenvara sexuellt vid­lyftigom kvinnai sin nästa film ska hon spela en kvinna med rykte om sig att vara lätt på foten vara på fri fotvara fri­given eller på flykt från fängelsetrots fullt spanings­pådrag är gärnings­mannen fort­farande på fri fot sedan 1000-talet (som (till)namn)runsten, t.ex. Fresta, Upplandrunform fotr, fornsv. foter; gemens. germ. ord, besl. med bl.a. lat. pes ’fot’ 2takt i vers­rad bestående av en betonad och vanligen en el. flera o­betonade stavelser litt.vet.versfotsedan 1651
2fot substantiv ~en, plur. ~, best. plur. ~en fot·envanligen obest. f. ett längd­mått som mot­svarar längden av en vuxen mans fot ca 30 cm mest vid beskrivning av äldre el. engelska förh.mått.båtar över 26 fots längdsedan förra hälften av 1300-taletUplands-Lagenidentiskt med 1fot