publicerad: 2021  
frö fröet, plural frön ibland fröer, bestämd plural fröna ibland fröerna
frö·et
substantiv
1 föröknings­enhet från växt som inne­håller an­laget till en ny växt ut­vecklat ur ett frö­ämne efter befruktning
fröbildning; frömjöl; fröskal; blomfrö; fågelfrö; solrosfrö
ett frö (av något)
sätta frön; så ett frö; fröna började gro; bröd med frön på; i fröet finns närings­vävnad och grodd
ibland om viss sort eller dylikt med plur.fröer
han har köpt flera nya fröer till träd­gården
äv. bildligt, spec. ursprung till viss ut­veckling
hans dolda kritik blev fröet till de kommande mot­sättningarna
spec. äv. i ut­tryck för att starta en positiv ut­veckling
så ett frö av hopp; han vill så ett frö hos eleverna och hoppas att de tänker vidare
belagt sedan mitten av 1300-talet (Helsinge-Lagen); fornsvenska frö; i no. dial. även 'yngel, småfisk'; av ovisst urspr.
2 vanligen i sammansättn. ohyfsat barn särsk. om pojke
belagt sedan 1820