publicerad: 2021  
frisk friskt friska
adjektiv
1 som har god hälsa psykisk och fysisk, till­fälligt el. permanent
MOTSATS sjuk 1 JFR kry, 1sund 1
friskförklarad; friskintyg; kärnfrisk; själsfrisk
hålla sig frisk; vara fullt frisk; bli frisk från en sjukdom; frisk och kry; NN har en given plats på planen om han bara är hel och frisk
äv. om kropps­delar och dylikt oskadad
hon stödde sig på det friska benet
frisk och färdig något ålderdomligtfullt friskefter att ha följt den rekommenderade kuren kände hon sig snart frisk och färdig igen
frisk som en nöt­kärna all­deles frisksedan hon började motionera har hon varit frisk som en nöt­kärna
belagt sedan 1420–50 (S[anct] Patriks-Sagan); fornsvenska frisker; av lågtyska vrisch med samma betydelse; jfr ur­sprung till fresk, fräsch, färsk
2 som har sin fulla, ur­sprungliga kvalitet särsk. i fråga om lukt el. smak, liv el. kraft
frisk hy; friska krafter; i friska luften; en frisk och fräsch mango­sorbet; ett fruktigt vin med frisk smak
äv. bildligt
en frisk syn på till­varon; de har händelsen i friskt minne
friska pengar se peng
belagt sedan mitten av 1300-talet Konung Magnus Erikssons Landslag
3 som ut­vecklar kraft i stor om­fattning el. hög grad
friska vindar; friskt humör; friska tag; det blåste friskt ute på fjärden (adverbial)
ibland försvagat, sär­skilt i adverbiell an­vändning var­dagligt i stor ut­sträckning
det fuskades friskt på skrivningen
äv. kylig (och uppiggande)
ett härligt friskt bad; det var rätt friskt ute i vinter­natten
äv. bildligt
NN fort­sätter att vara en frisk fläkt i den svenska politiska debatten
belagt sedan 1420–50 S[anct] Patriks-Sagan