SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
funktionsduglig [-∫o`ns-] adjektiv ~t funkt·ions|­dug·ligsom kan fungera tillfreds­ställande admin.af.den gamla kameran var fullt funktionsdugligsedan 1899