publicerad: 2021  
duglig dugligt dugliga
dug·lig
adjektiv
du`glig
som har mer än till­räcklig förmåga på det om­råde som fram­går av samman­hanget
duglig (i något)
en duglig lärare
belagt sedan 1505 (brev från Svante Nilsson Sture (Handlingar rörande Skandinaviens Historia)); fornsvenska dughliker; till duga