SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
fyn`dighet substantiv ~en ~er fynd·ig·het·en1knappast plur. det att vara fyndig psykol.sesefyndig 1 äv. om fyndigt yttrande e.d.sedan 17902ekonomiskt intressant före­komst av malm som kan ut­vecklas till gruva mineral.järnmalmsfyndighetsedan 1751