SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
fyrk substantiv ~en ~ar fyrk·en1ett medel­tida svenskt mynt histor.numism.en fyrk mot­svarade sex penningar under 1500-taletsedan 1510brev från riksföreståndaren Svante Nilsson till ärkebiskop Jakob om myntets förbättring (Styffe)fornsv. fyrk; av lågty. vereken ’en fjärde­dels skilling’, diminutiv av ver ’fyra’ 2taxerings­enhet som på lands­bygden ut­gjorde grund för ägarens röstantal vid val under senare delen av 1800-talet histor.samh.JFRcohyponymskattekrona sedan 1798