publicerad: 2021  
gelike geliken gelikar
ge·lik·en
substantiv
geli´ke
ofta ned­sättande vanligen plur. individ av samma typ
JFR kumpan
någons gelike
NN och hans gelikar förstörde all­tid stämningen på mötena
belagt sedan 1595; till lågtyska gelike, adj., 'lik'