publicerad: 2021  
1gem gemmen gemmer
gemm·en
substantiv
[jem´] el. [gem´]
ädel­sten som är försedd med bild eller skriv­tecken i gravyr eller relief vanligen anv. som prydnad el. till sigill
JFR kamé
belagt sedan 1795; av lat. gemm´a 'knopp; ädel­sten'
2gem gemet, plural gem, bestämd plural gemen
gem·et
substantiv
[ge´m]
liten, enkel an­ordning för (till­fällig) sammanfogning av pappersark eller dylikt vanligen av stål­tråd el. plast
en bunt papper hop­satta med ett gem
belagt sedan 1934; trol. till am. engelska gem paper-clip med samma betydelse; av samma urspr. som 1gem!!