SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1gem [jem´el.gem´] substantiv ~men ~mer gemm·enädel­sten som är försedd med bild eller skriv­tecken i gravyr eller relief vanligen anv. som prydnad el. till sigill af.JFRcohyponymkamé sedan 1795av lat. gemm´a ’knopp; ädel­sten’
2gem [ge´m] substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en gem·etliten, enkel pappers­klämma vanligen formad av stål­tråd el. plast hush.en bunt papper hopsatta med ett gemsedan 1934trol. till am. eng. gem paper-clip med samma betydelse; av samma urspr. som 1gem