publicerad: 2021  
giftig giftigt giftiga
gift·ig
adjektiv
gif`tig
som inne­håller gift och där­för kan vara skadlig, t.ex. vid förtäring
giftig (mot någon)
giftiga bär; giftiga svampar; giftig rök
äv. om djur el. växt som kan av­söndra gift
giftiga ormar
äv. bildligt, spec. om person, yttrande och dylikt elak, sarkastisk
hon kan vara ganska giftig; hans giftiga kommentarer
spec. äv. om vissa starka och skrikiga färger
en giftigt röd klänning (adverbial)
belagt sedan 1740