publicerad: 2021  
körtel körteln körtlar
körtl·ar
substantiv
kört`el
1 (säck- eller rör­formigt) inre organ som bildar nöd­vändiga ämnen eller skiljer ut över­flödiga
sekretoriska körtlar
äv. glandel
apokrina körtlar typ av svettkörtlar som finns bl.a. i arm­hålornaoch vars ut­söndring främjar bakterie­tillväxt
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (Hästläkedom i En Antecknares Samlingar); fornsvenska kirtil; av om­diskuterat urspr.; ev. besläktat med kart
2 malm­klump av oregelbunden form
malmkörtel
belagt sedan 1687