publicerad: 2021  
giltig giltigt giltiga
gilt·ig
adjektiv
gil`tig
som räknas som (formellt) till­räcklig i samman­hanget
biljetten är fort­farande giltig; hon hade giltiga skäl att ute­bli; från­varo utan giltigt förfall; dokumentet måste under­tecknas för att vara giltigt
belagt sedan 1648; av tyska giltig med samma betydelse, bi­form till gültig; besläktat med gäld, 1gälla 1; jfr ur­sprung till likgiltig 1