publicerad: 2021  
gille gillet gillen
gill·et
substantiv
gill`e
1 (större) kalas av folklig karaktär
dryckesgille; skördegille; slåttergille; supgille; ålagille; ölagille
(på/under/vid) gillet
() gillet
(under) gillet
(vid) gillet
belagt sedan 1320–50 (En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga); fornsvenska gilde 'betalning; gästa­bud; brödraskap', eg. 'samman­skott till dryckes­lag'; till gäld
2 förening för um­gänge och ömse­sidig hjälp ur­sprungligen av religiöst slag, en sorts före­gångare till fack­föreningar
gillesal; hantverksgille; landskapsgille
belagt sedan 1325 testamente upprättat av hustru Elena till förmån för bl.a. klostret i Sigtuna (Svenskt Diplomatarium)