SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
gles adjektiv ~t vars delar befinner sig förhållandevis långt i­från var­andra om mängd, samling e.d. form.tid.MOTSATSantonym1tät 1 JFRcohyponymspriddcohyponymutspridd glesbefolkadglesblommigen gles skoghans glesa hår­växttrafiken var än­nu ganska glesfram mot mid­natt började det bli allt glesare på dans­golvetäv. om material e.d. med mindre tät strukturett stycke gles väv hänger fram­för dörrenspringorna i det glesa golvträetäv. i fråga om tidsförhållandendet var glest mellan barnens besök hos modernsedan 1538eg. ’som släpper i­genom ljus’; jfr sv. dial. glisa ’glänsa; glimta (genom en dörr­öppning)’