SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
gro verb ~dde ~tt, pres. ~r börja växa och ut­vecklas ofta utan att det syns på ytan; om frö, pollen e.d. bot.fröet gror i jordendillen hade börjat groäv. bildligti hennes hjärta grodde hoppet om ett bättre livgrointe låta gräset gro under fötternasegräs 1 sedan senare hälften av 1300-taletFornsvenska legendariet (Codex Bureanus)fornsv. gro(a); gemens. germ. ord, eg. ’sticka fram’; jfr grodd, gröda, grön Subst.:vbid1-173345groende