SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
grun`dkurs substantiv ~en ~er grund|­kurs·enkurs där de första grunderna (i visst ämne) lärs ut ofta gemensam för alla studerande på viss nivå pedag.efter grundkursen fanns flera påbyggnads­kurser att välja blandspec. om kurs in­om ett universitets­ämne som inte förut­sätter tidigare universitets­studierJFRcohyponymfortsättningskurscohyponymfördjupningskurs grundkurs (i ngt/att+V)sedan 1958