publicerad: 2021  
hålltid håll­tiden håll­tider
håll|­tid·en
substantiv
håll`tid
ofta plur. ett av flera (ungefärliga) klock­slag för olika program­inslag under en konferens, sändning i radio el. tv eller dylikt
studie­dagens håll­tider försköts av långa debatt­inlägg
äv. om klock­slag när en buss, spår­vagn och dylikt ska hålla vid en håll­plats, station etc.
håll­tiderna för sträckan mellan Östra sjuk­huset och Drottningtorget
belagt sedan 1975