SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
substantiv ~et hö·etkreaturs­foder av torkat gräs, torkade vallbaljväxter m.m. jordbr.höbalklöverhöett fång höbärga hödet doftade av ny­slaget hösedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. ; gemens. germ. ord, trol. nära besl. med hugga