publicerad: 2021  
bärgning bärgningen bärgningar
bärg·ning·en
substantiv
[bär`j-]
1 det att föra skadat eller hotat före­mål till säker plats
bärgningsmanskap; bilbärgning; fartygsbärgning
bärgning (av något)
hon fick motor­stopp och måste ringa efter bärgning
belagt sedan 1680; fornsvenska biärghning 'försörjning, uppe­hälle; sädesbärgning'
2 in­tagning av något (sär­skilt segel eller skörd) för förvaring
höbärgning
bärgning (av något)
belagt sedan 1495 Goda råd gifna Vadstena kloster
3 knappast plur. medel till livets nöd­torft
jord­bruk och hant­verk ger en knapp bärgning åt människorna i om­rådet
belagt sedan ca 1350 Konung Magnus Erikssons Stadslag