publicerad: 2021  
höftben höft­benet, plural höft­ben, bestämd plural höft­benen
höft|­ben·et
substantiv
höf`tben
ofta plur. ettdera av de båda ut­skjutande skelett­benen i bäckenet
belagt sedan 1712