publicerad: 2021  
kurva kurvan kurvor
kurv·an
substantiv
kur`va
1 båg­formig linje spec. i mer el. mindre matematiska samman­hang men äv. all­männare
rita kurvan till funktionen; led­stångens svepande kurva; strandens långa kurva
spec. om krökning av väg el. järn­väg
dödskurva; hårnålskurva; högerkurva; solkurva; vänsterkurva
en skarp kurva; en tvär kurva; en snäv kurva; en kurva där det har hänt många olyckor
ofta mer el. mindre bildligt
alla kurvor pekade upp­åt för den svenska ekonomin
belagt sedan 1811; av lat. cur´va (li´nea) 'krokig (linje)', till cur´vus 'bågig; krokig'
2 vanligen plur. (markerad) kvinnlig kroppsform vanligen med mer el. mindre stark ton­vikt på erotik
höftkurva
yppiga kurvor; vilka kurvor hon har!
belagt sedan 1931