SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
haf`sa verb ~de ~t hafs·ararbeta slarvigt och o­koncentrerat arb.JFRcohyponym1slarva det duger inte att hafsa när man är över­sättareibl. med ton­vikt på resultatetvanligen refl. och med partikelni­från hafsa i­från sig ett halv­färdigt arbetehafsa (med ngt), hafsa (ifrån sig ngt)sedan 1741jfr sv. dial. hapsa, no. dial. hafsa med samma betydelse; trol. av ljud­symboliskt urspr.; ev. besl. med haffa Subst.:vbid1-177581hafsande; hafs