publicerad: 2021  
haffa haffade haffat
verb
haff`a
var­dagligt ta fast någon; spec. om polis­man eller dylikt
någon haffar någon/något
någon haffar någon
någon haffar något
hon blev haffad för fort­körning
äv. få tag i, hejda
haffa en taxi
belagt sedan 1843; jfr lågtyska haffen 'hantera'; trol. ljud­härmande
haffahaffande