publicerad: 2021  
handräckning hand­räckningen hand­räckningar
hand|­räck·ning·en
substantiv
han`dräckning
1 hjälp med enklare göro­mål spec. militär­väsen men äv. all­männare
handräckningsmanskap
ge hand­räckning; lämna hand­räckning; plutonen kommenderades till hand­räckning i köket
äv. om person som ut­för detta
tjänst­göra som hand­räckning
belagt sedan 1606
2 åt­gärd som före­tas av myndighet efter ofullständig prövning t.ex. om domstols­åtgärd för att trygga en för­fördelad parts rättigheter medan rätte­gång än­nu på­går
äv. hjälp att genom­föra domstols- eller myndighets­beslut
krono­fogden måste begära hand­räckning av polisen för att kunna genom­föra ut­mätningen
äv. hjälp som en myndighet lämnar en annan myndighet
belagt sedan 1684