publicerad: 2021  
rörelse rörelsen rörelser
rör·els·en
substantiv
`relse
1 vanligen med prep.i ständig växling av position hos före­mål el. person
(i) rörelse
tåget satte sig i rörelse; lavinen kom i rörelse; bilen befann sig i rörelse vid kollisionen; räven gjorde en kring­gående rörelse; hela staden var i rörelse på första maj
spec. fysik
pendelrörelse; vågrörelse
lik­formig rörelse
äv. bildligt om annan aktivitet
sätta fantasin i rörelse
belagt sedan 1385 (Heliga Birgittas uppenbarelser); fornsvenska rörilse
2 det att röra något särsk. kropps­del
rörelsemönster; handrörelse; huvudrörelse
en rörelse (med något)
svepande rörelser; yviga rörelser; hon gjorde en häftig rörelse med handen; minsta rörelse skulle få båten att kantra
liv och rörelse se liv
belagt sedan 1400–25 Heliga Birgittas uppenbarelser
3 större grupp personer som arbetar för ett gemensamt mål ofta mer el. mindre ideellt
Social­demokraterna kallas ibland "rörelsen"; en förbjuden höger­extrem rörelse
belagt sedan 1778
4 (mindre) före­tag
JFR 1firma
rörelseidkare; rörelseunderskott; kaférörelse
familjen hankade sig fram på sin lilla rörelse; hon driver en egen rörelse
belagt sedan 1747
5 stark känsla av ömhet
sinnesrörelse; själsrörelse
hans röst var hes av rörelse; hon snyftade av rörelse
belagt sedan 1385 Klosterläsning
Lyssna till rörelsen. Tage Erlanders råd till sin ny­valde efter­trädare Olof Palme 1969