publicerad: 2021  
handuppräckning hand­uppräckningen hand­uppräckningar
hand|­upp·räck·ning·en
substantiv
han`duppräckning
sträckning upp­åt av en­dera armen som tecken på att man vill yttra sig, som markering vid om­röstning etc.
enligt stadgarna skulle om­röstningen ske genom hand­uppräckning
belagt sedan 1868