publicerad: 2021  
handtag hand­taget, plural hand­tag, bestämd plural hand­tagen
hand|­tag·et
substantiv
[han`tag] el. [han`dtag]
1 detalj på före­mål som är av­sedd att fatta om och hålla i särsk. vid förflyttning av före­målet
dörrhandtag; vevhandtag; väskhandtag
hon drog i hand­taget men dörren var låst
belagt sedan 1563
2 i ett få­tal ut­tryck (mindre) hjälp vid ut­förandet av arbete vanligen kropps­arbete
vi ska flytta bok­hyllan – kan du ge oss ett hand­tag?
äv. (ut­fört) arbete
han har inte gjort ett hand­tag i hela sitt liv
belagt sedan 1807