publicerad: 2021  
headhunter head­huntern head­hunters
head|­hunt·ern
substantiv
[hed´hanter]
person som (yrkes­mässigt) söker och rekryterar topp­begåvningar för an­ställning; särsk. in­om närings­livet men äv. in­om stat och kommun
headhunterföretag
belagt sedan 1983; av engelska head-hunter med samma betydelse, eg. 'huvud­jägare'