SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
hebreiska [hebre´iskaäv.hebrej´ska] substantiv ~n hebre·isk·anett semitiskt språk som är det officiella språket i Israel land.språkvet.Gamla testamentet skrevs på hebreiska(på) hebreiskasedan senare hälften av 1300-taletFornsvenska legendariet (Codex Bureanus)fornsv. hebrezka, hebreiska