publicerad: 2021  
hedenhös ingen böjning
heden|­hös
substantiv
he`denhöslångt ö
i vissa ut­tryck mycket av­lägsen forn­tid
jorden har brukats ända sedan heden­hös i om­rådet
belagt sedan 1417 (öppet brev utfärdat på uppdrag av biskop Knut i Linköping om tiondetillhörighet (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska af hedhnom hös 'från ur­minnes tid', till hös 'huvudskalle', i samman­sättningar ofta 'karl', allt­så eg. 'från hednisk karls tid'
Barna Heden­hös Tecknad barn­boks­serie av Bertil Almqvist