publicerad: 2021  
hedra hedrade hedrat
verb
he`dra
1 visa aktning för person el. något som har sam­band med person
hedra någon/något (med något)
hedra någon (med något)
hedra något (med något)
hedra sina föräldrar; vi hedrar i dag minnet av NN; den av­gående tro­tjänaren hedrades med klocka och medalj
äv. med av­seende på annan före­teelse skänka glans åt
lands­hövdingen hedrade festen med sin när­varo
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Uplands-Lagen); fornsvenska heþra; till heder
2 bringa (någon) heder
hedra någon
det hedrar henne att hon inte miste besinningen
belagt sedan 1762
hedrahedrande, heder