publicerad: 2021  
helium heliet el. helium el. heliumet
He
heli·um·et
substantiv
he´lium
ett färg- och luktlöst grund­ämne som till­hör ädel­gaserna och bl.a. an­vänds som bärande gas i ballonger
belagt sedan 1897; modern bildn. till grek. he´lios 'sol'