publicerad: 2021  
heliostat heliostaten heliostater
helio·stat·en
substantiv
heliosta´t
ett instrument som med hjälp av en roterande spegel reflekterar ljuset från en himla­kropp i konstant riktning och där­igenom under­lättar mätningar och observationer; mest för sol­observationer
belagt sedan 1830; modern bildn. till grek. he´lios 'sol' och statos´ 'hejdad; stående'