publicerad: 2021  
heltäckande ingen böjning
hel|­täck·ande
adjektiv
he`ltäckande
som täcker alla delar (eller aspekter) av något om­råde beträffande abstrakta el. konkreta om­råden
en hel­täckande fram­ställning av Sveriges moderna historia
spec. som helt täcker golv­ytorna
kontorslokaler med hel­täckande mattor
belagt sedan 1867