publicerad: 2021  
1ton tonen toner
ton·en
substantiv
1 ljud som är samman­satt av regel­bundna svängningar av ett bestämt svängnings­tal och där­för upp­fattas som rent och sångligt; särsk. om musikaliskt ljud men äv. all­männare
en hög ton; en låg ton; en ren ton; hålla tonen; tonen "c"; hon behärskar inte riktigt de höga tonerna; den sista tonen dog bort; signal­hornets ton
i plur. ofta med tanke på musikalisk helhet (av toner och klanger)
tonsättare; folkviseton
kända toner från Wien; de gick till altaret till tonerna av Mendelssohns bröllops­marsch
äv. klang(färg)
mollton
orgelns ton; fiolen hade en vacker ton
an­ge tonen spela en ledande rolli någon grupp eller dylikt: det var amerikanerna som an­gav tonen i över­läggningarna
an­slå/slå an tonen (för något) från början sätta sin prägel (på något)t.ex. på en samman­komst: Jules Sylvains ör­hänge Tvenne hjärtan slog an tonen för kvällen redan i entrén
belagt sedan 1430–50 (Konung Alexander); fornsvenska ton, tona; av lågtyska ton, lat. ton´us med samma betydelse; av grek. ton´os 'spänning; sträng; ton'; jfr ur­sprung till monoton, tänja
2 sätt att tala som vittnar om viss in­ställning, sinnes­stämning eller dylikt
hon svarade i en lik­giltig ton; rösten hade en försmädlig ton; an­vänd inte den tonen när du talar till äldre
äv. bildligt sätt att upp­träda
det hör till god ton att hälsa
äv. om andra karakteristiska drag som gör visst in­tryck
en helt ny ton i före­ställningen; en ton av svår­mod i hans nya dikt­samling
ta sig ton upp­träda ut­manandei ord och handling: akta dig för att ta dig ton mot mig!
takt och ton se takt
belagt sedan ca 1500 Svenska Böner från medeltiden
3 (bestämd) färgnyans med tanke på dess läge i spektrum
gråton
aftonhimlens röda toner; kron­bladen är pärlvita med en ton av blått
(gå) ton i ton (vara) sam­stämdhennes läpp­stift går ton i ton med klänningen
belagt sedan 1832
Tanke, vars strider blott natten ser!
Toner, hos eder om vila den ber.
Hjärta, som lider av dagens gny!
Toner, till eder, till er vill det fly. Erik Gustaf Geijer, Tonerna (1834)
2ton tonnet, plural ton, bestämd plural tonnen
tonn·et
substantiv
[tån´]
(vikt­enhet som mot­svarar) tusen kilogram
ett ton (något) ett (av något)
bron tål en belastning av sex ton
ofta (något oegentligt) i fråga om fartygs­kapacitet, spec. för att an­ge den totala vikt som kan lastas på far­tyget
dödviktston
ett far­tyg på 40 000 ton död­vikt
belagt sedan 1795; av engelska ton med samma betydelse; av samma urspr. som 1tunna!!