publicerad: 2021  
henry plural henry, utrum
H
substantiv
hen´ry
en mått­enhet för en elektrisk spoles förmåga att mot­verka ändringar i ström­styrkan
belagt sedan 1909; till namnet på den am. fysikern J. Henry (1797–1878)