SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
hibernation [-∫o´n] substantiv ~en hibern·at·ion·enöver­vintring av djur i inaktivt till­stånd zool.JFRcohyponymvinterdvalacohyponymvintersömncohyponymvintervila igel­kottens hibernationsedan 1868av lat. hiberna´tio ’över­vintrande’, till hibernus ’vinter-’