publicerad: 2021  
kvicksilver kvicksilvret
Hg
kvick|­silvr·et
substantiv
kvick`silver
en giftig, silverglänsande metall som är flytande vid rums­temperatur förr med vid­sträckt men nu­mera med mer begränsad an­vändning, i många samman­hang förbjuden
kvicksilverbatteri; kvicksilverförgiftning; kvicksilverhalt; kvicksilverpelare
kvick­silver i fisken; kvick­silver är skadligt för miljön; kvick­silvret i termometern närmade sig trettio­graders­strecket
äv. bildligt i ut­tryck för kroppslig el. själslig rörlighet
kvicksilversnabb
hon sjunger bra och är ett kvick­silver på scenen; han satt inte stilla ett ögon­blick, det var som om han hade kvick­silver i kroppen
belagt sedan senare hälften av 1400-talet (Latinskt-svenskt glossarium); fornsvenska qviksilver; till kvick i den äldre bet. 'levande'; jfr ur­sprung till kvickrot