publicerad: 2021  
hissa hissade hissat
verb
hiss`a
1 ibland med partikelnupp, utan större betydelse­skillnad förflytta upp­åt med lyft­anordning el. bara genom att dra i rep eller dylikt
JFR hala
någon hissar (upp) någon/något
någon hissar (upp) någon
någon hissar (upp) något
malmen hissas upp ur gruvan; hissa segel; hissa (upp) flaggan
äv. ut­vidgat höja
hissa upp byx­benen
belagt sedan 1521; av lågtyska hissen, urspr. en sjöterm; ev. ljud­härmande
2 hylla genom att kasta upp i luften
någon hissar någon
segraren hissades av kamraterna
belagt sedan 1649
hissahissande, hissning